Onderaannemers

In de bouw wordt veel gewerkt met onderaannemers. De hoofd aannemer neemt een groot werk aan en huurt vervolgens arbeid (en materiaal) in bij onderaannemers. De onderaannemers staan doorgaans op basis van vaste prijzen per eenheid (m, m2, sparing, handeling) en bijzondere opdrachten worden aangenomen op basis van regie.

Het werken met onderaannemer heeft voordelen maar uiteraard ook nadelen. In de praktijk gaat men maar al te vaak uit van een man een man, een woord een woord, helaas blijkt dat niet op te gaan als er geschillen ontstaan. Geschillen kunnen ontstaan doordat de onderaannemer de tijdsplanning niet haalt waardoor andere partijen in de bouw vertraging oplopen. De hoofdaannemer wil graag contracteren op basis van een overeenkomst die gelijk is aan de overeenkomst die hij heeft gesloten met zijn opdrachtgever.

De afgelopen jaren ben ik diverse keren betrokken geweest bij projecten waarbij ik een onderaannemer bij stond die zijn opdracht ook weer gedeeltelijk had uitbesteed aan andere onderaannemers. Zeker als de onderaannemers in de eindfase van de bouw worden ingeschakeld zijn er hoofdaannemers die proberen om de toch al zeer scherpe prijzen nog verder onder druk te zetten. Alle problemen van de bouw worden dan bij de laatste onderaannemer neergelegd. Niet gehaalde planningen worden volledig toegewezen aan de onderaannemer, de prijsafspraken worden anders uitgelegd, regiewerk van de voorman blijkt toch geen regiewerk, de eindafrekening wordt betwist, meerwerk wordt niet vergoed en er worden tal van schadeposten opgevoerd zoals vertragingsschade (boetes van opdrachtgever) en opruimkosten, etc.