Kopen

Het kopen of verkopen van een woning is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven vooral als u te maken krijgt met teleurstellingen. De teleurstelling kan gelegen zijn op diverse terreinen. De koper kan bijvoorbeeld zijn afspraken niet nakomen en kan (of wil) de overeengekomen koopsom niet tijdig voldoen. Erg vervelend vooral als u afhankelijk bent van de verkoop en dan met name de verkoopopbrengst. De meeste overeenkomsten kennen voor deze situatie een boete bepaling in de overeenkomst, maar wil u wel een boete of wilt u liever toch nakoming? Is het standpunt van de koper wel juist, klopt het dat hij geen geld kan lenen bij de bank en zijn hypotheek niet rond krijgt?

De koper kan natuurlijk ook teleurgesteld zijn. Hij dacht een prachtig woonhuis te kopen zonder gebreken maar wordt geconfronteerd met gebreken, rotte vloer, boktor of bijvoorbeeld een onjuist perceelsoppervlakte.

Voor woonhuizen hebben we in Nederland een aantal speciale regelingen in de wet. Zo kan de koper de koopovereenkomst laten registreren door een zogenaamde Vormerkung. De koper wordt daardoor beschermd tegen een faillissement van de verkoper of een beslaglegging. De wet stelt ook als eis dat de koopovereenkomst met een particuliere koper op schrift wordt gesteld. Er moet dus een schriftelijke koopovereenkomst bestaan. Daarnaast heeft de koper van een woonhuis nog een wettelijke bedenktijd.

Als u overweegt een huis te kopen of te verkopen dan is mijn advies om in ieder geval zorg te dragen voor een goede rechtsbijstandverzekering. Het gaat om een belangrijke beslissing in een mensenleven waarin helaas ook nog wel eens wat mis kan gaan.