Huurprijsaanpassing bij bedrijfsruimten

Huurders van bedrijfsruimten worden beschermd, zo kunnen zij niet zo maar geconfronteerd worden met een huurprijsverhoging anders dan een overeengekomen index. Als de verhuurder een hogere huurprijs wenst te ontvangen dan moet hij daartoe een afzonderlijke procedure starten. Als de huurder de huurprijs wenst aan te passen dan moet de huurder eveneens die procedure starten. Hoe werkt de procedure en wat zijn belangrijke punten om op te letten?
De procedure start met een verzoek aan de andere partij om te komen tot huurprijsaanpassing en het benoemen van een deskundige. Als beide partijen het met elkaar eens zijn over de persoon van de deskundige dan start de deskundige het onderzoek. Als partijen het niet met elkaar eens worden, is het zaak zo spoedig mogelijk de rechtbank te verzoeken een deskundige te benoemen. Met het indienen van het verzoekschrift wordt de aanvangsdatum bepaald van de huurprijsaanpassing. Als je het echter met elkaar eens bent, is dit moment dus weer wat later gelegen. Dan geldt het moment zoals partijen dat zijn overeengekomen resp. Het moment van dagvaarden.
Zodra de deskundige het rapport gereed heeft en partijen niet met elkaar tot overeenstemming komen, gaat de meest gerede partij naar de rechtbank om de rechter te verzoeken de huurprijs aan te mogen passen.
  1. Wat kost een procedure?
  2. Vanaf welk moment gaat de huurprijs in?
  3. Heb ik aanspraak op wettelijke rente?
  4. Wanneer kan ik vragen om huurprijsaanpassing?
  5. Is het verstandig om te procederen?
  6. Zijn er andere mogelijkheden?
  7. Welke taxatiemethoden zijn er?
  8. Verweer tegen het deskundige rapport?
  9. Hoe vind ik een deskundige?

Share This

Comments are closed.