Huurrecht kantoren en overige gebouwen

Bij huurrecht kantoren en overige gebouwen hebben partijen veel vrijheid en hebben zij de mogelijkheid om op tal van punten af te wijken van de regels van het huurrecht.

In de praktijk zien we vaak discussies waarbij de huurder stelt dat er sprake is van huur middenstandsbedrijfsruimte (7:290 BW) terwijl de verhuurder juist stelt dat er sprake is van de categorie overige bedrijfsruimten. Het belangrijkste verschil is dat bij middenstandsbedrijfsruimte sprake is van huurbescherming, het is dan nog maar de vraag OF de huurder moet vertrekken, terwijl bij overige bedrijfsruimte enkel ontruimingsbescherming geldt, het is dan niet de vraag OF ontruiming plaatsvindt maar wanneer.