Advocaat Bouwrecht

Als Advocaat Bouwrecht begeleid ik opdrachtgevers en aannemers bij problemen ontstaan tijdens een bouwproces of rondom het einde van het bouwproces. Zo kan er sprake zijn van verborgen gebreken of een te late oplevering.

Het bouwen, verbouwen of aanbouwen van een woning is voor consumenten een hele belevenis. Er moet een architect worden gezocht, een bouwkundige en een aannemer en vervolgens kan gestart worden bij het bouwen van de woning. De consument wordt op een aantal momenten in het bouwproces beschermd. Zo is er bij aanvang de bedenktijd en moet de aannemer met zijn facturen rekening houden met de stand van de bouw, op het einde heeft de consument de mogelijkheid om een percentage van 5% op te schorten. Daarnaast heeft de consument ook de algemene bescherming zoals het kunnen vernietigen van algemene voorwaarden die als onredelijk bezwarend worden beschouwd.

De meeste conflicten tussen aannemer en consument betreffen gebreken in de bouw, te late oplevering en de eindafrekening. Bij de eindafrekening moet de aannemer al het meer- en minderwerk betrekken en eveneens de stelposten verrekenen. De eindafrekening kan voor tegenvallers zorgen. Het is van belang om een zorgvuldige afrekening op te stellen. De eindafrekening dient te geschieden aan de hand van de door de aannemer bedongen Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden geven doorgaans aan welke opslagpercentages de aannemer mag en kan rekenen.

Het bouwproces is een dynamisch proces waarin gewerkt wordt met bezuinigingen en er gaande weg altijd extra werk komt maar ook vervalt. Juist daardoor kunnen discussies over de eindafrekening pittig zijn. Daarbij komt het vaak aan op de uitleg die partijen aan het bestek geven, op uitleg van bouwverslagen en registraties.

Als de uiteindelijk te betalen aanneemsom bekend is, zijn er ook nog discussies over schade(s) en over de oplevertermijn. Waar gewerkt wordt maakt men fouten. Sommige fouten worden in de loop van het bouwproces opgelost andere gebreken zijn opleveringsgebreken en dienen nog hersteld te worden en dan zijn er nog teleurstellingen.