Bouwen

Als advocaat bouwrecht ben ik vaak betrokken bij bouwgeschillen in en rondom Eindhoven. De bouw van een huis, bedrijfsgebouw of een verbouwing is doorgaans een ingrijpende gebeurtenis. Samen met de architect en de aannemer wordt een langlopend proces aangegaan. Een proces waarbij vele partners betrokken kunnen zijn. Ik houd me als advocaat bouwrecht bezig met het civiele bouwrecht, dat betekent dat ik vooral overeenkomsten beoordeel en procedeer over bouwgeschillen. De meeste voorkomende geschillen zijn de discussies over meer- en minderwerk en te late oplevering. Daarnaast treed ik regelmatig op voor onderaannemers, waarbij ik met name in de afbouw veel ervaring heb met grote projecten.

Het bouwrecht wordt geregeld in ons Burgerlijk Wetboek onder de titel aanneming van werk. In de verschillende overeenkomsten wordt vaak verwezen naar algemene voorwaarden zoals de AVA 1992, de UAV, de COMO en de GIW. De UAV (en de opvolgers als UAV-GC) worden zoveel en vaak gebruikt dat soms gedacht wordt dat deze regels op ieder bouwproject gelden, dat is een misverstand. De algemene voorwaarden dienen nadrukkelijk van toepassing te worden verklaard en door de opdrachtgever te worden aanvaard. De aannemer die een beroep op de algemene voorwaarden wenst te doen, zal de voorwaarden van toepassing moeten verklaren en bovendien in de meeste gevallen ook daadwerkelijk ter hand stellen.

Voor bouwgeschillen kunnen partijen een arbitrage overeen komen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De meeste voorwaarden kennen een arbitrageclausule. Procederen bij de Raad is wezenlijk anders dan procederen bij de civiele rechter.

In mijn advisering probeer ik steeds praktisch te zijn. Juist in bouwgeschillen en tijdens een bouwproces kan het soms beter zijn een bouwmanager op het project erbij te zetten, dan het schrijven van sommatiebrieven.